Blog Ambulances niet vaak genoeg op tijd

Ambulances niet vaak genoeg op tijd

Gepubliceerd op: 16 mei 2016

Geschreven door ambulanceverpleegkundige Paul Dirkes

Wellicht hebben meer mensen dit artikel gelezen. Het werd gepubliceerd in de Leeuwarder Courant op zaterdag 14 mei.

In het artikel, geschreven door mevrouw Saskia Wassenaar, wordt gesteld dat 17 van de 24 RAV’s niet, in 95% van de gevallen, binnen de 15 minuten een ambulance ter plaatse hebben bij spoedmeldingen.

Aanrijtijden & statussen

De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) heeft de aanrijtijden laten onderzoeken. Als uitzendkracht kom ik in diverse regio’s en één van de eerste dingen die mij opviel was het "statussen". Als ambulanceteam geef je zogenaamde statussen die staan voor Vertek vanaf de plaats waar je de melding ontving (1); Aankomst patiënt (2) et cetera, in het kader van dit artikel zijn dit de twee statussen waar het om draait. Immers volgens de Zorgverzekeraar en de NZa meet je hiermee de kwaliteit van zorg……

Laat ik allereerst zeggen dat ik vind dat kwaliteit van zorg niet gemeten wordt door aanrijtijden. Echter in spoedeisende gevallen is tijd kostbaar.

Ten aanzien van het statussen het volgende. Per regio is het verschillend hoe er gemeten wordt. In de ene regio kan de status vertrek worden gegeven via de portofoon, in de andere regio moet dit handmatig in de ambulance en weer in een andere regio gebeurt het vanzelf als het voertuig, de ambulance, in beweging is of komt. Hetzelfde geldt voor status 2 (aankomst bij de patiënt) in sommige regio’s gebeurt dit automatisch (in een actieradius van een aantal km’s rondom het opgegeven adres) andere regio’s wordt er handmatig gestatust. Soms in het begin van de straat, soms voor de voordeur. Of de patiënt vervolgens op de zogenaamde “drie hoog achter” ligt of naast de ambulance maakt klaarblijkelijk geen verschil.

Indien een rapid responder (geen vervoerscapaciteit voor patiënten) als eerste gestuurd wordt naar een melding die vervoer vereist maakt niet uit, de melder heeft binnen de gestelde norm zorg, dat deze zorg niet op maat is maakt voor de NZa blijkbaar niet uit. En wat als de ambulance moet stoppen voor een trein of een openstaande brug? Wat meten we nu echt daadwerkelijk en hoe objectief en generaliserend is deze meting voor het hele land?

CAO acties

In het artikel wordt door de heer Honigh benoemt dat één van de oorzaken voor de “slechte” cijfers de CAO acties zijn. Mijn excuses meneer Honigh maar ik vind dit een directe aanval op uw werknemers. Vanaf het allereerste begin van de acties, wilde geen enkele ambulancehulpverlener dat de patiënt de dupe zou worden van welke actie dan ook. In tegenstelling tot andere personeel kunnen wij niet zomaar ons werk neerleggen om te staken, dit kost namelijk mensenlevens. En in mijn bescheiden mening is er juist tijdens de acties voor gezorgd dat geen enkele patiënt schade zou oplopen.

Enkele redenen?!

Waardoor komt het dan wel dat het langer duurt voordat er een ambulance voor de deur van de patiënt staat?

Ik kan geen cijfers geven maar ik kan u wel vertellen wat mij opvalt. De burger is minder zelfredzaam. Dit resulteert in een snelle hulpvraag bij 112. En door onze meldkamersystemen wordt een spoedrit snel gehonoreerd, hetgeen resulteert in velen spoedritten waarvan bij nadere beschouwing misschien een groot deel toch niet spoedeisend was. Qua patiënt veiligheid een grote stap vooruit maar zeker ook een grote belasting op de beschikbare capaciteit.

De centrale huisartsenposten verwijzen meer patiënten. Voorheen kende de huisarts zijn patiënten en als zij in het holst van de nacht belden dan maakte de huisarts een inschatting, die hij kon maken want hij kende de mensen. Tegenwoordig wordt ook hier getrieerd door mensen die de patiënt niet kennen, wederom een grote stap in patiënten veiligheid maar wederom een aanslag op de capaciteit.

Verder moeten we niet vergeten dat we in een bijzonder land leven, demografisch zijn er veel verschillen wat resulteert in minder of meer hulpvragen middels 112 en langere of korter aanrijtijden.

Puur ter illustratie:
Indien men in een grote stad een A1 melding krijgt (op drie minuten van de ambulancepost) dan kan de ambulancebemanning rustig in 8 minuten naar de ambulance lopen en dan nog binnen de 15 minuten grens ter plaatse zijn. Dit zou dan volgens de NZa "goed" zijn. Krijgt men op het “platteland” een melding op 20 minuten afstand dan neemt men heel veel risico om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn maar ze zijn pas ter plaatse na 16 minuten dan is dit “fout”

Ik weet zeker dat al mijn collega’s dag in, dag uit hun uiterste best doen om adequate hoogstaande zorg te leveren. Echter door dit soort artikelen wordt de nadruk gelegd op zaken die niks met kwaliteit te maken hebben.

Ik hoop dat de NZa, de zorgverzekeraars en de minister nadenken over welke consequenties ze verbinden aan kwaliteitseisen die niks met kwaliteit te maken hebben.Mail de redactie


Instagram