Nieuws GinoPress Agenten: "Geweld nam afgelopen 2 jaar fors toe"

Agenten: "Geweld nam afgelopen 2 jaar fors toe"

Gepubliceerd op: 07 januari 2017

Meer dan de helft van de agenten vindt het nu onveiliger op straat dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en de politievakbonden. Volgens 83% van de dienders neemt het verbale geweld toe, volgens 70% ook het fysieke geweld. De man die daar iets aan zou moeten doen is minister Ard van der Steur (VVD), maar in hem lijkt het vertrouwen verdwenen te zijn.

De onderzoekers vroegen 3500 agenten naar hun ervaringen. Het gaat daarbij zowel om jonge als oude agenten, ze reageerden vanuit het hele land. De dienders zijn het vertrouwen in zowel de minister als de korpsleiding kwijt. Maar liefst 92% geeft aan dat minister Van der Steur te weinig doet om geweld te voorkomen. Als dezelfde vraag over de korpsleiding gaat geeft 60% aan dat het vertrouwen ontbreekt.

De minister en korpsleiding moeten met deze cijfers aan de bak. Ook moeten zij volgens de agenten meer materiaal geven om op straat te werken. 81% van de ondervraagden vindt dat er te weinig middelen voorhanden zijn. Nu mag een kleine wapenstok en pepperspray gebruikt worden, de respondenten willen dat uitbreiden met een bodycam en een taser. Een respondent: “Pepperspray mag je alleen in 1-op-1 situaties gebruiken. Het gat tussen pepperspray en naar je wapen grijpen is te groot, we missen een middel daar tussenin. Als een arrestant zich maximaal verzet, durf ik te zeggen dat bij gebruik van een taser het letsel van zowel collega's als de verdachte minder zal zijn.”

Tuchtrecht voor agenten

Opvallend is dat veel agenten tijdens het onderzoek aangaven net als medici een eigen tuchtrecht te willen. “Als een chirurg een fout maakt komt hij voor het medisch tuchtcollege. De politieagent verschijnt voor de strafrechter, waarbij een zaak zich vaak jaren voortsleept. Dit zorgt er bij sommige collega's voor dat ze ook niet optreden op straat, uit angst voor vervolging," aldus een deelnemer.

Vakbonden eisen actie

De vakbonden eisen actie van de minister. Eerder deze week presenteerde vakbond ACP al een eigen onderzoek. De conclusie: “De tijd van holle frases is voorbij. De lat moet hoger worden gelegd. Meer mensen, middelen en bevoegdheden hangen met elkaar samen. Ook losse maatregelen zijn dus niet langer voldoende!”

Daarnaast komt de vakbond met een tienpuntenplan voor Oud & Nieuw:

  1. Met genoeg capaciteit, ontstaan nieuwe mogelijkheden. Ook met Oud en Nieuw. Zo kun je met observatie aanstichters al vooraf in beeld krijgen en stappen ondernemen. De groep aanspreken en namen noteren en contact met ouders maakt het lastig om anoniem de wet te overtreden.
  2. Bekijk in hoeverre illegaal vuurwerk onder de wet wapens en munitie kan worden gebracht (dat geeft extra bevoegdheden en daarbij behorende straffen).
  3. Bij aantreffen illegaal vuurwerk niet alleen vuurwerk in beslag nemen maar ook het voertuig, waarbij het voertuig verbeurd wordt verklaard.
  4. Het opslaan/in bezit hebben van illegaal vuurwerk in een woning moet kunnen leiden tot verlies van de woning zoals bij hennepteelt aan de orde is.
  5. Voor het gooien van vuurwerk en andere middelen naar hulpverleners een boete van minimaal 5000 euro. Direct beslag laten leggen en vorderingen instellen. Bij minderjarigen verhalen op de ouders met dezelfde aanpak.
  6. Heb je alcohol of drugs op en gooi je vuurwerk? Dan wordt bovenstaande boete verdubbeld.
  7. Maak deze benadering ook mogelijk indien dit in groepsverband aan de orde is waarbij het niet uitmaakt wie uiteindelijk gegooid heeft.
  8. Ken de politie bevoegdheden toe ten aanzien van het kunnen handhaven van sociale veiligheid (bijv. afkoelingsperiode om escalatie naar strafrecht te voorkomen).
  9. Publiceer bij herhaling van het gooien met vuurwerk de identiteit van de betrokken persoon.
  10. Voer minimumstraffen in.


Mail de redactie


Instagram