Nieuws Nationale Beeldbank Agenten: "Nationale Politie bureaucratischer dan regionale voorgangers"

Agenten: "Nationale Politie bureaucratischer dan regionale voorgangers"

Gepubliceerd op: 16 augustus 2016

Politieagenten hebben forse kritiek op de manier waarop de Nationale Politie gevormd is. De onvrede – die overigens al langer gemeld wordt – lijkt voort te komen uit de nieuwe manier waarop de politie werkt. Zo zou de organisatie veel bureaucratischer en formalistischer zijn geworden. Bovendien komen wijkagenten nauwelijks aan hun werk toe, omdat ze continu ingezet worden voor noodhulp.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie liet in de tweede helft van vorig jaar onderzoek doen naar de huidige gang van zaken. Daarvoor werd de Radboud Universiteit uit Nijmegen ingeschakeld, die met verschillende basisteams meeliep. De conclusies uit het onderzoek zijn duidelijk. "In veel basisteams is in vergelijking met het verleden de afstand tussen werkvloer en leiding gegroeid en hebben werkwijzen en onderlinge verhoudingen een meer geformaliseerd karakter gekregen" valt te lezen.

Capaciteitsgebrek

De nieuwe manier van werken had juist efficiënter moeten zijn, maar dat blijkt in de praktijk zeker niet zo te zijn. "De in het verleden gebruikelijke informele strategieën om problemen op te lossen worden door de leiding niet langer geaccepteerd of zijn in de nieuwe situatie moeilijker te realiseren. Mogelijk mede daarom wordt er in de teams veel geklaagd over capaciteitsgebrek en een verlies aan flexibiliteit," stellen de onderzoekers.

De wijkagent

Ook de nieuwe rol van de wijkagent ligt onder vuur. Waar het de bedoeling was dat deze persoon vooral een coördinerende rol tussen verschillende organisaties zou krijgen, lijkt dit totaal niet van de grond te komen. Zo worden deze agenten vaak ingezet voor de zogenaamde ‘noodhulpdiensten’ en zien hun collega’s van de noodhulp de aan hun overgedragen taken niet zitten omdat het niet genoeg actie en spanning zou brengen.

Het gevolg is dat wijkagenten drukker bezig zijn met het afwikkelen van de waan van de dag, dan dat zij contacten met hun buurt opbouwen. Bovendien missen de wijkagenten op hun beurt weer de teamchefs om te sparen over actuele problemen. Vooral in de grote steden hebben wijkagenten het zwaar. Daar komen ze nauwelijks aan hun specifieke taak toe. Minister Van der Steur komt in het najaar met een reactie op het rapport.Mail de redactie


Instagram