Nieuws Ambulances: nieuwe brancherichtlijn bij gebruik optische en geluidssignalen

Ambulances: nieuwe brancherichtlijn bij gebruik optische en geluidssignalen

Gepubliceerd op: 08 juli 2016

Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe brancherichtlijn in werking voor optische en geluidssignalen bij spoedeisende medische hulpverlening. Vanaf die datum zal ook worden gecontroleerd op naleving van de nieuwe voorschriften.

Die nu geldende richtlijn dateert uit 2009. Ambulancezorg Nederland en V&VN Ambulancezorg hebben de nieuwe brancherichtlijn samen opgesteld. Die geeft aan hoe ambulances optische en geluidssignalen mogen gebruiken bij spoedeisende ritten. Daarnaast is de richtlijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de prioritering van meldingen en de daaraan gekoppelde taken en verantwoordelijkheden. Overigens niet alleen voor de bestuurders van voorrangsvoertuigen, maar ook  voor de meldkamer ambulancezorg.

Afspraken

De brancherichtlijn Optische en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening bestaat grotendeels uit afspraken die gelden voor alle hulpdiensten: ambulancezorg, brandweer, politie, en defensie. Deze multidisciplinaire afspraken hebben de gezamenlijke hulpdiensten vorig jaar vastgesteld. Elke hulpdienst vult dat algemene deel aan met branchespecifieke voorschriften. Die voor spoedeisende medische hulpverlening is nu klaar.Mail de redactie


Instagram