Nieuws Ambulancesector onder druk door toenemend aantal ambulanceritten

Ambulancesector onder druk door toenemend aantal ambulanceritten

Gepubliceerd op: 05 augustus 2016

Het aantal ambulanceritten neemt sterk toe waardoor de prestaties onder druk komen te staan. In 2015 voldeden slechts drie van de 25 regio's aan de eis om in minimaal 95% van de A1-ritten binnen 15 minuten ter plaatse te zijn. Dit jaar is het aantal ritten alleen maar toegenomen. Dit valt te lezen in een persbericht van de RAV Haaglanden als reactie op het onderzoek van De Monitor.

Uit onderzoek binnen de ambulancesector blijkt dat de toename van het aantal ritten diverse oorzaken kent:

  • Wijzigingen in het zorglandschap (extramuralisering,specialisatie en (de-)centralisatie van zorgen een toenemende vraag vanuit verwijzers).
  • Maatschappelijke ontwikkelingen (bevolkingsgroei/vergrijzing en een steeds mondiger burger die toegang wil tot de zorg).
  • Wijzigingen in het ambulanceproces (invoering Directe Inzet Ambulance en geprotocolleerde triage) zijn hierbij relevant.

 

Onderzoek de Monitor

Tv-Programma De Monitor doet onderzoek naar hoe de spoedzorg in Nederland geregeld is. Zij spraken voor het onderzoek met ambulanceverpleegkundigen van de RAV Haaglanden. Zij maken zich zorgen over de dekking in het buitengebied en zien het aantal spoedritten welke achteraf niet spoedeisend zijn toenemen. De RAV Haaglanden laat in een reactie weten dat de signalen van hun medewerkers grotendeels overeen komen met hun eigen bevindingen.

Elke RAV moet voldoen aan de eis om bij een A1-melding in 95 % van de gevallen binnen 15 minuten aanwezig te zijn. Dit is een eis op regioniveau en niet op het niveau van elke gemeente. De ambulancezorg werkt per definitie vanuit ‘schaarste’. RAV Haaglanden streeft er daarom naar dat de ontwikkeling van prestaties in de ‘buitengebieden’ in lijn lopen met de fluctuaties van de prestaties op RAV niveau. aldus de ambulancedienst.

Onvoldoende gekwalificeerde medewerkers

Om de groeiende vraag naar ambulancezorg op te vangen dient in elk geval de capaciteit mee te groeien. RAV Haaglanden zet daarom sinds november 2015 een extra ambulance in. En in maart 2016 is daar een tweede extra ambulance bijgekomen. Daarnaast zijn andere maatregelen getroffen of nog in ontwikkeling.

De groeiende zorgvraag is ook een belangrijk gespreksonderwerp tussen zorgverzekeraars en de regionale ambulancevoorziening. Uit onderzoek blijkt dat de capaciteit nog verder zou moeten toenemen. RAV Haaglanden geeft aan dat er op dit moment onvoldoende gekwalificeerde medewerkers beschikbaar zijn om aan de vraag te voldoen. Dit is een speerpunt in het beleid van de RAV en binnen de sector.Mail de redactie


Instagram