Nieuws GinoPress Brandweeracademie bundelt kennis over stalbranden

Brandweeracademie bundelt kennis over stalbranden

Gepubliceerd op: 06 oktober 2016

De bestrijding van branden in veestallen vraagt – mede door de grote aantallen dieren die erbij betrokken zijn – extra aandacht. De Brandweeracademie heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Alle beschikbare informatie is nu verzameld in de publicatie 'Brandweerzorg bij veestallen'.

Om het aantal stalbranden en het aantal dieren dat omkomt bij zo'n brand te verminderen zijn in het Bouwbesluit van 2014 nieuwe brandveiligheidseisen opgenomen voor stallen. Daarnaast geeft Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland haar achterban voorlichting over brandpreventie.

Brandveiligheid

In de eerste helft van dit jaar vonden in Nederland desondanks 23 stalbranden plaats. Daarbij kwamen meer dan 90.000 dieren om. Bij brandweerkorpsen leven tal van vragen over de brandveiligheid van veestallen, zowel over de feitelijke incidentbestrijding als risicobeheersing. Met de nieuwe publicatie informeert de Brandweeracademie manschappen, bevelvoerders, officieren van dienst, adviseurs gevaarlijke stoffen en specialisten brandpreventie over brandweerzorg bij veestallen. De beschikbare informatie is nu overzichtelijk samengebracht.

Zoals de wetten, regels en kwaliteitssystemen die invloed hebben op de brandveiligheid van dierenverblijven. De Brandweeracademie focust zich op varkens-, pluimvee- en rundveehouderijen. De kenmerken van die stallen worden uitvoerig belicht, inclusief de stalarchitectuur, de inrichting en de specifieke brandveiligheidsrisico’s. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: wat zijn de meest voorkomende  oorzaken van branden in veestallen, wat zijn de gevolgen en hoe kan de brandweer het veiligst en effectiefst optreden?Mail de redactie


Instagram