Nieuws Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond Huisartsenpost kan direct ambulance alarmeren tijdens pilot project

Huisartsenpost kan direct ambulance alarmeren tijdens pilot project

Gepubliceerd op: 03 juni 2017

Deze maand starten Huisartsenpost 't Hellegat en de 112-meldkamer in Rotterdam de pilot "centrale triage". Bij deze pilot zal de samenwerking tussen de 112-centralist van de MKA, de HAP-triagist en de regie-arts centraal staan.

Voor de pilot wordt gebruik gemaakt van hulpvragen die via de spoedlijn HAP uit gebied Goeree-Overflakkee binnenkomen. Alle telefonische hulpvragen worden ABCD-veilig gesteld middels ProQA. Wanneer het slachtoffer buiten bewustzijn is of geen ademhaling heeft, kan de HAP-triagist direct een ambulance alarmeren.

Niet spoedeisende hulpvraag

Bij hulpvragen die niet direct levensbedreigend zijn gaan de 112-centralist en HAP-triagist onder supervisie van een regiearts gezamenlijk de hulpvraag van de patiënt beoordelen. De melding wordt dan verder uitgevraagd en op basis van de uiteindelijke urgentieclassificering wordt de juiste hulpverlener ingeschakeld.

Met deze pilot wordt onderzocht of telefonische aanvraag van spoedzorg via een centraal loket een verbetering geeft van kwaliteit, spreiding en beschikbaarheid van acute zorg.Mail de redactie


Instagram