Nieuws

Inspectie onderzoekt alsnog brand in detentiecentrum

Gepubliceerd op: 05 oktober 2016

De Inspectie Veiligheid en Justitie doet alsnog onderzoek naar een brand die in mei van dit jaar woedde in het Rotterdamse detentiecentrum voor vreemdelingen (DCR). In de Tweede Kamer heeft een meerderheid om zo’n onderzoek gevraagd.

De aanleiding voor het onderzoek is dat de Inspectie Veiligheid en Justitie verschillende versies en tegengestelde signalen heeft ontvangen over de gang van zaken op de avond van de brand. De Inspectie wil nu de feiten boven water halen en beoordelen of de geldende procedures bij het incident in het op Rotterdam The Hague Airport gevestigde detentiecentrum zijn gevolgd. Het gaat om de protocollen en beleidslijnen van de locatie zelf, van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Eerder onderzoeken door andere organisaties wijzen erop dat er fouten zijn gemaakt. Amnesty International, het Meldpunt Vreemdelingendetentie van de Stichting LOS en Dokters van de Wereld boden hun bevindingen onlangs aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff aan.Mail de redactie


Instagram