Nieuws

Inzicht in aanleidingen stijging aantal ambulance-inzetten

Gepubliceerd op: 09 oktober 2016

Het aantal ambulance-inzetten is de afgelopen vier jaar flink toegenomen blijkt uit cijfers van het RIVM. Om ervoor te zorgen dat de ambulancesector aan de stijgende zorgvraag kan voldoen, heeft minister Schippers (VWS) een bedrag van 15,7 miljoen euro vrijgemaakt. "Dankzij dit extra budget kunnen we zowel de spreiding van ambulances als de beschikbaarheid ervan verbeteren. Dat komt de patiënt ten goede. Maar ook onze medewerkers. Immers, meer voertuigen en collega’s vermindert de werkdruk. Als sector zijn we dan ook zeer content met het besluit van de minister", aldus Hans Simons, voorzitter branchevereniging Ambulancezorg Nederland (AZN).

Meldkamersystemen ambulancezorg

Aan de stijging van het aantal ambulance-inzetten liggen meerdere redenen ten grondslag.  Een daarvan is de introductie van de ondersteunende triagesystemen in de meldkamer ambulancezorg. Deze systemen zijn geïntroduceerd om de patiëntveiligheid te verbeteren. Ondertriage dient voorkomen te worden. Het werk van de meldkamercentralist ambulancezorg is niet eenvoudig. Louter op basis van informatie die via de telefoon verstrekt wordt, moet de centralist in zeer korte tijd een inschatting maken of er al dan niet een ambulance moet worden ingezet. En met welke prioriteit.

AZN is van mening dat de centralist altijd in the lead moet zijn. Daarom werken in de meldkamers ambulancezorg ook hoogopgeleide verpleegkundigen. Zij beslissen en bepalen of een ambulance naar de patiënt gaat. Het systeem ondersteunt de centralist hierbij. AZN heeft kennis genomen van de signalen van ambulancemedewerkers die aangeven dat de systemen leiden tot overtriage. AZN neemt deze feedback serieus en zal onderzoeken of de systemen te beknellend zijn.

Andere oorzaken stijging

De introductie van de meldkamersystemen is slechts een van de oorzaken die heeft geleid tot de toename van de vraag naar ambulancezorg. Er ligt een palet van diverse aanleidingen aan de volumestijging ten grondslag. AZN heeft het volledige verhaal uiteen gezet in een factsheet. Zo is het zorglandschap bijvoorbeeld sterk in beweging en aan veranderingen onderhevig. Ziekenhuizen sluiten, fuseren of specialiseren. Dat heeft effect op de ambulancezorg. Door de verdere specialisatie van de zorg kunnen patiënten een bepaalde behandeling soms niet ondergaan in het ziekenhuis waar zij op dat moment verblijven. De ambulancezorg vangt dit op, door deze patiënten naar het ziekenhuis te vervoeren waar dat wel kan. Als gevolg van het sluiten van Spoedeisende Hulpafdelingen zijn ambulances langer onderweg voordat zij de patiënt over kunnen dragen.

Sinds 2009 telt Nederland bovendien een half miljoen meer inwoners en heeft Nederland te maken met vergrijzing. Ouderen blijven langer thuis wonen en hebben vaker zorg nodig, waaronder acute zorg. Ook is de maatschappij veranderd, mensen worden mondiger en weten steeds beter wat zij moeten zeggen om een ambulance te krijgen. En vergeet tot slot de techniek niet, bijna iedereen heeft een mobiele telefoon, 112 bellen kan daardoor altijd en overal. “De groei van de vraag naar ambulancezorg kent dus vele oorzaken”, vertelt Simons.

Regionaal maatwerk

Het extra budget dat het ministerie van VWS heeft toegekend voor ambulancezorg is een van de oplossingen waarmee de sector de stijgende vraag naar spoedzorg tegemoet kan komen. AZN zoekt de oplossing echter niet alleen in extra ambulances. Reden hiervoor is dat de genoemde oorzaken die leiden tot de stijging van de vraag naar spoedzorg, vaak sterk verschillen per regio. Ook daar waar het gaat om de inrichting van de zorg.

“Als we de zorg voor de patiënt verder willen verbeteren, is regionaal maatwerk een must. Ambulancezorg is een belangrijke schakel in de keten van acute zorg. Die keten fungeert het best als alle schakels op één lijn zitten en nauwe afstemming hebben met elkaar. Het is daarom zaak dat zorgpartners in de regio frequent met elkaar in contact zijn. Met elkaar kunnen we de vaak steeds complexere zorg voor de patiënt verder optimaliseren”, besluit Simons.

Bron: AZNMail de redactie


Instagram