Nieuws Minister stopt deel van de persalarmeringen voor journalisten

Minister stopt deel van de persalarmeringen voor journalisten

Gepubliceerd op: 31 maart 2023

Journalisten krijgen vanaf 1 april minder meldingen door vanuit de hulpdiensten. Minister Dilan Ye?ilgöz (Justitie en Veiligheid) heeft gisteren laten weten dat media geen bericht meer krijgen als de intake op de 112-centrale wordt verzocht door een ambulancemedewerker. Het uitgeven van een persalarm is volgens de landsadvocaat een schending van het medisch beroepsgeheim van de ambulancemedewerker.

Ambulancezorg Nederland heeft eind vorig jaar onderzoek laten doen naar de persalarmen voor journalisten.Volgens de landsadvocaat zijn persalarmeringen in strijd met wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Media hebben zich fors verzet tegen de stopzetting van de persalarmeringen. Sinds de invoering van C2000 zijn journalisten aangewezen op het pagersysteem P2000. In 2018 is met de toenmalige minister Justitie en Veiligheid een automatisch persalarm ingesteld. Zodra de centralist een melding opmaakt van bijvoorbeeld een ongeval wegvervoer met letsel gaat in het P2000 systeem een code mee waar journalisten op mee kunnen lezen.

Tussenoplossing

Het ministerie en de media kijken op dit moment naar alternatieve mogelijkheden. Daarbij kan worden gedacht aan een gesloten systeem waar geaccrediteerde journalisten op aangemeld kunnen worden. De media welke worden vertegenwoordigd door de Nederlandse Vereniging voor Journalisten zijn furieus over het besluit. Deze ochtend vinden er nog gesprekken plaats tussen de media en het ministerie. 

Voorlopige voortzetting

Journalisten krijgen voorlopig wel alarmeringen van onder andere brandweer. De landsadvocaat ziet hier geen problemen in. Ook alarmeringen die niet worden aangenomen door een ambulancemedewerker worden voortgezet, dit geldt niet als er sprake is van een zogenoemde multi-meldingen waarbij meerdere hulpdiensten betrokken zijn. Journalisten krijgen straks bijvoorbeeld nog wel meldingen van schietpartijen waarbij geen slachtoffers zijn gevallen, is er wel sprake van een slachtoffer dan worden journalisten hier niet meer van op de hoogte gebracht.

Kort geding

Als de gesprekken van deze ochtend niet bevredigend zijn stapt de NVJ naar de rechter. Het huidige systeem werkt volgens de NVJ prima en er zijn geen voorbeelden waarbij een persalarm persoonlijke informatie naar buiten is gekomen.


 Mail de redactie


Instagram