Nieuws SRfotografie Nieuwe politie-app kan bijdragen aan betere registratie verkeersongevallen

Nieuwe politie-app kan bijdragen aan betere registratie verkeersongevallen

Gepubliceerd op: 20 september 2016

Er moet één loket komen waar alle informatie over verkeersongevallen beschikbaar is. Dat heeft minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer gemeld. Tegelijkertijd zoekt haar ministerie naar meer informatiebronnen. Het gaat onder meer om gegevens van de ambulancedienst en een nieuwe app die de politie momenteel ontwikkelt voor de opname van verkeersongevallen.

In een brief van 19 september zet de minister van Infrastructuur en Milieu uiteen wat de nieuwe aanpak wordt voor informatievoorziening over verkeersongevallen. Daarmee reageerde ze op vragen opmerkingen tijdens een debat op 26 mei over de toename van het aantal verkeersdoden in 2015. De Tweede Kamer droeg de regering toen op met een plan van aanpak te komen voor een sluitende registratie van bijvoorbeeld de plaats en de oorzaak van verkeersongevallen.

Verbetering van de registratie kan meer inzicht opleveren in de oorzaken van ongevallen, zoals locatie, wegtype/inrichting van de weg en verkeersdeelnemers die er bij zijn betrokken (bijvoorbeeld per leeftijdsgroep).

App ‘opname verkeersongevallen’

De verkeersongevallenregistratie is nog steeds primair gebaseerd op de landelijke registratie van ongevallen door de politie. In 2013 is het KenmerkMeldingenPlus ingevoerd: als de politie bij een ongeval aanwezig is, worden meer relevante gegevens genoteerd dan vóór die tijd. “Dit leidt tot een geleidelijke verbetering van de registratie”, meldt Schultz van Haegen. Ze schrijft ook dat de politie momenteel werkt aan een app ‘opname verkeersongevallen’. Die moet het voor agenten eenvoudiger maken om meer details op te slaan.

Het ministerie van IenM zoekt al een paar jaar naar nieuwe, aanvullende bronnen die informatie kunnen leveren over verkeersongevallen. Zo kwamen in 2014/2015 de ambulancedata in beeld. “Uit een eerste pilot, die door SWOV is uitgevoerd, blijkt dat die een nuttige aanvulling bieden. Dit geldt vooral bij ongevallen waar de politie niet bij betrokken is, zoals eenzijdige fietsongevallen.”

Al eerder (in 2013) kwam het STAR-initiatief (SmarT Accident Registration) tot stand, een samenwerking tussen de politie, het Verbond van Verzekeraars en het verkeerskundig ICT-bureau VIA.. En met de komst van de app MobielSchadeMelden kunnen verkeersdeelnemers sinds dit voorjaar zelf informatie leveren over ongevallen. Deze informatie wordt – zodra mogelijk – opgenomen in BRON (Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland) van Rijkswaterstaat en beschikbaar gesteld aan alle overheden.

Privacy ambulancegegevens

De minister noemt het verzamelen van ongevallendata “complex”. Dat komt door de vele partijen die erbij betrokken zijn, de extra aandacht die nodig is voor privacyaspecten en het benutten van zo veel mogelijk nieuwe databronnen. “Zo is gebleken dat het bewerken van ambulancegegevens vanwege privacy aspecten grote zorgvuldigheid vereist, waardoor het wat langer duurt voor die kunnen worden benut.” Dat kan waarschijnlijk pas eind 2017 als de ongevalsdata over 2016 bekend worden gemaakt .

Schultz van Haegen wil de informatieketen zo organiseren dat er straks één loket is waar alle informatie over verkeersongevallen beschikbaar is. Deze informatie kan dan ook worden benut voor onderzoeken die meer inzicht bieden in de daadwerkelijke oorzaken van ongevallen. De minister denkt dat voor het gebruik van gegevens wettelijke regels nodig zijn voor de privacybescherming van slachtoffers.Mail de redactie


Instagram