Nieuws Omgaan met agressie en geweld tegen hulpverleners

Omgaan met agressie en geweld tegen hulpverleners

Gepubliceerd op: 09 februari 2016

Regionale ambulancevoorzieningen zijn erg vooruitstrevend bij het aanpakken van agressie en geweld tegen hun medewerkers. Zo maken zij binnen hun organisatie afspraken en zijn er al veel hulpmiddelen ontwikkeld om geweld tegen te gaan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan hoe om te gaan nadat het geweld heeft plaatsgevonden.

Ambulancezorg Nederland heeft in samenwerking met vijf regionale ambulancevoorzieningen de folder "Omgaan met agressie en geweld in de ambulancesector" gemaakt. In deze folder vertellen de ambulancediensten hoe zij omgaan met geweld en agressie tegen ambulancehulpverleners. De folder is bedoeld om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ook voor hulpverleners buiten de ambulancesector kan de folder informatief zijn.

In gesprek met de daders

Eén van de meest opvallende passages uit de folder komt van GGD Kennemerland: 'Bij ernstige incidenten, bijvoorbeeld bij (dreigende) verbale of fysieke agressie of bij geweld gaan wij altijd met de daders in gesprek. Desnoods samen met de politie. We nodigen daders uit om bij ons op kantoor te komen praten over de situatie. Zo’n gesprek is ook wel eens spannend, zeker als degene die langskomt nog steeds geagiteerd is of dreigend verbaal/fysiek agressief gedrag laat zien. Maar uiteindelijk pakt een gesprek meestal goed uit. Je creëert er over en weer begrip mee. Het eindigt vrijwel altijd met excuses van de andere partij.’



Mail de redactie


Instagram