Nieuws Nationale Beeldbank Plattelandsagenten willen niet op stadse collega's lijken

Plattelandsagenten willen niet op stadse collega's lijken

Gepubliceerd op: 14 september 2016

Er bestaan grote verschillen tussen de manier van werken van agenten in grootstedelijk gebied en op het platteland. Dat blijkt uit onderzoek Radboud Universiteit in Nijmegen. Agenten op het platteland ergeren zich aan de offensieve manier van werken van hun collega’s in de grote stad. Zij werken liever met minder geweld en lossen problemen sneller op door te praten.

Dat er verschillen tussen agenten in de stad en het platteland zijn is geen nieuw gegeven. Al in 1985 bleek er een duidelijk verschil van aanpak te zijn. Zo willen agenten op het platteland problemen liever al pratend oplossen, terwijl in een stad sneller opgeschaald wordt. Ook zijn studenten een bron van irritatie. “Men stoort zich aan jonge politiemensen in opleiding die na een korte tijd in een grotestadsteam een wijze van optreden en bejegening hebben geleerd die in de plattelandscontext wordt ervaren als onfatsoenlijk en kwetsend,” schrijven de onderzoekers.

Dat de bejegening anders is, heeft ook zo zijn effecten. De onderzoekers ontdekten: “Deze manier van optreden en het daarbij horende taalgebruik stellen politiemensen in het plattelandsteam in de regel niet op prijs én veel burgers evenmin. Gebeurt dat een enkele keer toch dan zou dat gemakkelijk tot problemen leiden met burgers die een klacht indienen bij de burgemeester.”

Milde toon

Een reden voor de bemiddelende toon van agenten op het platteland is volgens de onderzoekers dat zij delinquenten vaker tegen komen. “Op het platteland is de kans groter dat de politieman of -vrouw de betreffende burger waarmee het conflict dreigt al kent of kan verwachten deze nog weleens vaker tegen te komen.”

De agent op het platteland ziet zijn rol bescheidener. Ook vinden zij dat ze situaties beter aanpakken. “Politieagenten op het platteland vinden dat zij meer vakmanschap in huis hebben, generalisten zijn en geen cowboys.” De onderzoekers concluderen dat uit de verhalen van plattelandsagenten ook meer beroepstrots spreekt. “Men heeft het gevoel dat in de grote stad, bij de leiding, maar ook bij de opleidingsinstituten de politie uit de steden als ‘beter’ wordt gezien.”

Rotterdammisering

Door de bezuinigingen staat de aanwezigheid van agenten op het platteland onder de druk. De dienders zijn daardoor bang opgeslokt te worden door de grote stad. De ‘Rotterdammisering’ wordt dat door de onderzoekers genoemd. “Men beschouwt dat als achteruitgang. Overigens is dit gevoel niet uniek voor Nederland. In Schotland spreekt men na de vorming van de nationale politie van ‘Strathclydification’, dat wil zeggen: het gevoel elders bij de politie in Schotland dat men opgeslokt is door de politie uit Glasgow en omgeving.”Mail de redactie


Instagram