Nieuws Nationale Beeldbank RAV Ambulance Amsterdam gaat Psycholance verder ontwikkelen

RAV Ambulance Amsterdam gaat Psycholance verder ontwikkelen

Gepubliceerd op: 02 mei 2017

De Regionale Ambulance Voorziening Ambulance Amsterdam is in 2014 is gestart met een pilotproject Psycholance. Inmiddels rijdt de Pschycholance ruim twee jaar en wordt deze door betrokkenen als waardevol bestempeld. De ambulancedienst wil de Psycholance verder ontwikkelen en heeft hier subsidie voor ontvangen.

Voorheen werden psychiatrische of verwarde personen onder andere door de Politie vervoerd. Zij hebben echter aangegeven in principe geen verwarde personen meer te vervoeren Het aandeel van de politie in het vervoer is de afgelopen twee jaar van 80% naar 10% gedaald.

Ambulance Amsterdam wil deze vorm van zorgverlening uitbreiden door een 24/7-voorziening voor acuut en besteld psychiatrisch vervoer te realiseren. Daarnaast wil de organisatie het bekwaamheidsniveau van haar ambulanceverpleegkundigen met betrekking tot het specialisme psychiatrie verhogen. Hierdoor zullen zij beter in staat zijn om de juiste zorg te leveren op momenten dat de Psycholance niet beschikbaar is.Mail de redactie


Instagram