Nieuws Shutterstock Scheepvaartbegeleiding voor veiligheid op het water

Scheepvaartbegeleiding voor veiligheid op het water

Gepubliceerd op: 18 november 2020

Nederland is een waterrijk land. Met zijn vele bruggen, sluizen, tunnels, stuwen en andere kunstwerken vinden er ook veel werkzaamheden op en rond het water plaats. Om deze werkzaamheden veilig te laten verlopen wordt er vaak gekozen om scheepvaartbegeleiding in te zetten.

Scheepvaartbegeleiding wordt als eis gesteld door de vaarwegbeheerder zoals Rijkswaterstaat wanneer er risico's zijn voor de scheepvaart. Deze risico’s kunnen onder andere ontstaan bij: het stremmen van de vaarweg of een deel daarvan, lassen en slijpen boven de vaarweg, een groot transport over het water, een anker in de vaagweg van een drijvend bok of andere hinder door werkschepen of pontons die werkzaamheden uitvoeren.

Rijkswaterstaat en overige vaarwegbeheerders hebben eigen vaartuigen met verkeersleiders om dagelijks te zorgen voor een veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer. Bij (langdurige) werkzaamheden wordt ervoor gekozen om de scheepvaartbegeleiding uit te besteden aan een marktpartij. Voor de scheepvaartbegeleiding ingezet kan worden dient er een vaarwegmanagementplan opgesteld en ingediend te worden. In dit plan staan alle gemaakte afspraken, risico’s en beheersmaatregelen die tijdens het project genomen worden. Naast scheepvaartbegeleiding betreft dit vaak het plaatsen van borden en het informeren van scheepvaart via BAS (bericht aan de scheepvaart).

Scheepvaartbegeleiding door VTSO.nl

VTSO staat voor Vessel Traffic Service Operator. Dit zijn landelijk bevoegde verkeersleiders voor het verstrekken van informatie en het geven van aanwijzingen aan de scheepvaart. Voor meer informatie kijk op www.vtso.nlMail de redactie


Gerelateerde artikelen:

Instagram