Nieuws Tijdwinst directe inzet ambulance aangetoond

Tijdwinst directe inzet ambulance aangetoond

Gepubliceerd op: 22 maart 2015

Uit recent onderzoek van TNO naar de directe inzet ambulance (DIA) is gebleken dat deze werkwijze positieve invloed heeft op de hulpverlening. Bij de invoering van DIA was het vermoeden dat dit veel tijdwinst op zou leveren, nu is dit ook aangetoond op basis van de gegevens uit 2014.

DIA leidt tot een kortere responstijd

Uit de effectmeting is gebleken dat de responstijd na invoering van DIA afneemt. De meldkamer vraagt als eerste aan de 112-melder wat de locatie van het noodgeval is, de ambulance kan dan alvast gaan rijden. Voor de invoering van DIA werd eerst alle informatie uitgevraagd bij de 112-melder, dit neemt meer tijd in beslag.

Conclusies

Met betrekking tot de responstijd kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
De tijdsblokken, waaruit de responstijd is opgebouwd, worden korter:

  • de tijdsduur aanname en uitgifte van A1-inzetten neemt af
  • de responstijd van zowel A1- als A2-inzetten neemt af
  • er is sprake van een aanvullende verkorting van de aanrijtijd bij A2-inzetten

DIA levert vooral tijdswinst op bij inzetten waarbij de triage veel tijd vraagt. Echter, een snellere responstijd betekent in deze gevallen niet per definitie van er ook sprake is van gezondheidswinst.
Er is sprake van een toename van het aantal A1-inzetten dat binnen 15 minuten ter plaatse is:

  • het aantal A1-inzetten dat binnen 6 minuten ter plaatse is neemt met 79% toe
  • het aantal A1-inzetten dat binnen 8 minuten ter plaatse is neemt met 52% toe
  • het aantal A1-inzetten dat binnen 15 minuten ter plaatse is neemt met 6% toe

Vooral centralisten ervaren de tijdswinst als gevolg van de invoering van DIA. Ambulance-eenheden hebben juist regelmatig het gevoel tijd te verliezen (omdat zij nog moeten wachten op  benodigde informatie).

Download hier het gehele rapportMail de redactie


Instagram