Adverteren

Adverteren op Hulpverlening.nl is anders dan u gewend bent. Goedkoper dan een vakblad, maar met een groter bereik. Uw advertentie krijgt een prominente plaats op de website zonder storende elementen. Geen rotatie van banners op dezelfde plek, maar duidelijk en altijd zichtbaar.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met ons op, of laat uw gegevens hieronder achter en wij sturen u meer informatie over de kosten en mogelijkheden.