Nieuws Ambulancebus voor GGB Noord-Nederland

Ambulancebus voor GGB Noord-Nederland

Gepubliceerd op: 01 april 2016

Op Groningen Airport Eelde in Drenthe is vandaag een nieuwe ambulancebus voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) gepresenteerd. Met deze bus kan de GGB organisatie in het geval van een calamiteit snel mobiele behandelplaatsen op de plek van het incident realiseren.

Dit jaar zijn alle veiligheidsregio’s in Nederland voor de opgeschaalde zorg overgegaan op de nieuwe GGB organisatie. De uitgangspunten zijn erop gericht om bij een calamiteit de slachtoffers zo snel mogelijk aan te bieden aan de ziekenhuizen in de regio. Landelijk zijn er richtlijnen opgesteld om dit binnen een bepaalde tijd voor een bepaalde hoeveelheid slachtoffers te realiseren.

Een oefening heeft vorig najaar aangetoond dat deze richtlijnen voor Noord Nederland niet voldoen. In Noord-Nederland heeft te maken met een landelijk gebied, grotere afstanden en minder ziekenhuiscapaciteit. De ambulances moeten patiënten steeds verder weg brengen en nieuwe ambulances moeten van steeds verder komen.

Tweedehands lijnbus

Daarom hebben de drie samenwerkende Regionale Ambulancevoorzieningen besloten om de hulpverlening in het noorden sneller op te schalen - dus eerder, meer ambulances te sturen - en meer capaciteit te realiseren om bij een calamiteit slachtoffers ter plekke te kunnen behandelen. Hiervoor hebben zij een tweedehands lijnbus aangekocht. Deze is vervolgens bij ambulancebouwer Visser in Leeuwarden omgebouwd en als ambulancebus ingericht.

Foto's: Noordernieuws

Foto's: Martijn de VriesMail de redactie


Instagram