Nieuws Brancherichtlijn voor veilig optreden bij asbestincidenten

Brancherichtlijn voor veilig optreden bij asbestincidenten

Gepubliceerd op: 28 januari 2016

De brandweer kan tijdens incidenten te maken krijgen met asbesthoudend materiaal. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft in de 'Brancherichtlijn Brandweeroptreden bij asbestincidenten' beschreven hoe de brandweer hier veilig en verantwoord mee om kan gaan. De publicatie Brandweeroptreden bij asbestincidenten is een gezamenlijke publicatie van Brandweer Nederland en de Brandweeracademie.

Handelingsperspectief

Het doel van deze publicatie is tweeledig. Ten eerste om de veiligheid van het brandweerpersoneel, van andere hulpverleners en van derden tijdens incidentbestrijding te waarborgen en ten tweede om blootstelling aan en de verspreiding van asbesthoudend materiaal te voorkomen of te beperken. De kern van de Brancherichtlijn is het handelingsperspectief, de feitelijke asbestprocedure. Hierin is kort en bondig weergegeven hoe het personeel moet handelen om blootstelling aan en daarmee mogelijke gezondheidsschade door asbest te voorkomen.

Downloaden

Brancherichtlijn Brandweeroptreden bij asbestincidenten


Foto: GinoPressMail de redactie


Instagram