Nieuws Experts: Crisisbeheersing Nederland functioneert niet

Experts: Crisisbeheersing Nederland functioneert niet

Gepubliceerd op: 09 februari 2016

De overheid en andere organisaties leren niet tot nauwelijks van rampen. Dat concludeert crisisexpert Gert-Jan Ludden in zijn vandaag verschenen boek ‘GRIP op Crisis’. Ludden sprak voordat hij conclusies trok met diverse hulpverleners en bestuurders. Unaniem zeggen zij dat er nog veel te verbeteren valt, maar dat veel van die verbeterpunten nooit worden doorgevoerd.

In zijn boek trekt Ludden zeven conclusies. Voorop stelt hij dat er een te grote aftand tussen het beleid in Den Haag en de uitvoering in het werkveld zit. Bovendien zou het in de politiek ontbreken aan een visie op crisisbeheersing. Als er dan een landelijke crisis is, dan wordt dit vanuit het Rijk veelal monodisciplinair aangepakt, terwijl een multidisciplinaire benadering noodzaak is.

Als het gaat om de 25 veiligheidsregio’s in Nederland, dan noemt Ludden die slecht doordacht. Hij vindt dat de organisaties vooral bezig zij met rampenbestrijding en zich onvoldoende richten op crisisbeheersing. Ook blijken bestuurders nauwelijks ervaring met crisisbeheersing te hebben. Ze voelen zich vaak ongemakkelijk in dergelijke situaties, waardoor integer handelen nogal eens te wensen overlaat.

Om de situatie te verbeteren vindt Ludden het van belang om eerst een norm vast te stellen. Want hoe kan anders bekeken worden wat goed is en of iets verbeterd? Ook vindt hij dat defensie als volwaardig partner in de nationale veiligheid moet worden gezien. Daarbij is ook een rol voor Defensie Hij voegt toe: “De kennis en expertise van deze professionele organisatie wordt nog grotendeels onbenut gelaten.”

Volgens Ludden zijn de conclusies die hij trekt ook toe te passen op andere crisissen in Nederland. Daarbij doelt hij op de economische crisis en de vluchtelingencrisis.Mail de redactie


Instagram