Nieuws Inspectie komt met rapport over nekklem

Inspectie komt met rapport over nekklem

Gepubliceerd op: 23 maart 2016

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft onderzoek gedaan naar training en toepassing van de nekklem door politie, Koninklijke Marechaussee en Dienst Justitiële Inrichtingen. Haar conclusie is dat de nekklem een belangrijke plaats inneemt in de range geweldsmiddelen en dat verbieden daarom geen optie is. Wel moeten de onderzochte organisaties duidelijker onderscheid maken tussen diverse typen nekklem. Het rapport van de inspectie is dinsdag 22 maart aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het inspectierapport benoemt twee verschillende technieken van de nekklem die principieel van elkaar gescheiden moeten worden: de controletechniek en de verwurgingstechniek. De controletechniek wordt regelmatig door agenten gebruikt in situaties waar een ander geweldsmiddel niet proportioneel of voorhanden is. Uitgangspunt hierbij is dat het hoofd ‘het stuur van het lichaam is’: door het hoofd naar beneden te bewegen, dwingt de uitvoerder de betrokkene naar de grond. Deze techniek brengt – mits technisch correct toegepast – weinig risico met zich mee. De controletechniek zit al als aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheid (AZV) in het curriculum van de politieopleiding en wordt getraind, net als klemmen op arm, been en pols.

Verwurgingstechniek afgeraden

Er zijn verder twee soorten verwurgingstechniek: luchtverwurging en bloedverwurging. Beide technieken brengen ernstige risico’s met zich mee als ze niet juist worden toegepast. Een juiste toepassing vereist intensieve training en een gecontroleerde omgeving. Omdat de mogelijkheden tot intensieve training beperkt zijn, er geen sprake is van een gecontroleerde omgeving en agenten nog meer geweldsmiddelen tot hun beschikking hebben, wordt het gebruik van deze techniek door de politie afgeraden. Het is daarom ook niet opgenomen in het opleidingscurriculum.

Meer aandacht voor risico’s

Peije de Meij, portefeuillehouder Geweld: ‘Het onderscheid tussen de verschillende vormen van de nekklem is echter niet zwart-wit. Een controletechniek kan onbedoeld overgaan in een verwurging, zeker als een persoon zich hevig verzet. Tijdens de opleiding en training zullen we daarom doorlopend – en nadrukkelijker dan voorheen – aandacht besteden aan situaties waarbij het risico van verstikking zich kan voordoen.’ Teams die door de aard van hun werk wel veel tijd besteden aan het trainen van technieken en procedures, kunnen overigens van deze afspraak afwijken. Denk aan arrestatieteams of de DSI.Mail de redactie


Instagram