Nieuws Jaaroverzicht fatale woningbranden 2015

Jaaroverzicht fatale woningbranden 2015

Gepubliceerd op: 05 april 2016

In 2015 vonden in totaal 27 fatale woningbranden plaats. Hierbij vielen 31 dodelijke slachtoffers. Dat is minder dan het jaar daarvoor. In 2014 kwamen 52 mensen om als gevolg van brand in een woning.

De belangrijkste oorzaken van de branden in 2015 waren roken (30%), onvoorzichtigheid bij koken (15%) en kortsluiting of een defect aan een apparaat (15%).

Bij twee woningbranden met twee doden was sprake van een bewezen natuurlijke dood. Bij vijf branden met in totaal vijf doden ging het om een woningbrand als gevolg van (zelf)doding. De Brandweeracademie doet ieder jaar onderzoek naar woningbranden met fatale afloop. Het onderzoek richt zich op de oorzaken, omstandigheden en het verloop van niet met opzet veroorzaakte woningbranden met dodelijke slachtoffers. Daarom maken deze 7 woningbranden geen deel uit van de analyse van fatale woningbranden 2015.

Onderzoek door de Brandweeracademie

De Brandweeracademie verzamelt structureel data over fatale woningbranden in Nederland. Dit doen zij in samenwerking met brandweerkorpsen die betrokken zijn geweest bij deze incidenten. Zij leveren aan de hand van een vragenlijst de gegevens over de fatale woningbranden. Hierdoor worden ook de fatale woningbranden in kaart gebracht waarbij de brandweer geen hulp heeft verleend, bijvoorbeeld omdat de brand bij het ontdekken al gedoofd was.

Rapport: Jaaroverzicht fatale woningbranden 2015Mail de redactie


Instagram