Nieuws RAV's delen informatie over (bijna-)incidenten

RAV's delen informatie over (bijna-)incidenten

Gepubliceerd op: 15 juli 2016

Samenwerking tussen RAV’s bij het verzamelen, classificeren en analyseren van incidenten in de patiëntenzorg is waardevol. Door de grote schaal en de openheid kunnen de Regionale Ambulance Voorzieningen leren van (bijna-)incidenten en van elkaar. Dat is een van de conclusies van de pilot ‘Bovenregionale incidentenanalyse’ waaraan de RAV’s Hollands Midden, Flevoland, Ambulance Oost en IJsselland en de Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid deelnamen.

In anderhalf jaar tijd zijn bijna 1400 meldingen geanalyseerd. Zo’n 500 daarvan werden door de analisten beoordeeld als een ‘(bijna-)incident in de patiëntenzorg’, zo meldt Ambulancezorg Nederland, die als brancheorganisatie betrokken was bij de pilot. “Veel van de incidentmeldingen blijken te gaan over techniek (apparatuur). Ook bleek er relatief veel gemeld te worden over ketenpartners; in veel mindere mate nog over de eigen processen.” Verder kwam naar voren dat veel meldingen pas worden gedaan als de schade al is opgetreden. Bijna-incidenten worden in mindere mate gemeld.

Nieuwe inzichten

De vier deelnemende RAV’s zijn unaniem positief over het project, aldus Ambulancezorg Nederland. “Deelname aan het project geeft een extra mogelijkheid om ambulancezorgprofessionals te stimuleren na te denken over patiëntveiligheid.” Volgens AZN maakte de bovenregionale incidentenanalyse het voor de RAV’s mogelijk om “in een veilige setting de kwantiteit en kwaliteit van meldingen” te vergelijken. Dat leverde nieuwe inzichten op in de eigen meldingen en verbetermogelijkheden.

De betrokken RAV’s willen doorgaan met het bovenregionaal incidenten melden. In samenwerking met AZN en Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid werken ze aan een doorstart en uitbreiding. Ze hopen dat meer RAV’s gaan deelnemen aan het project.Mail de redactie


Instagram