Nieuws Mario Rentmeester Samenwerking bij scheepsrampen smaakt naar meer

Samenwerking bij scheepsrampen smaakt naar meer

Gepubliceerd op: 24 november 2016

Woensdag 23 november is afgesproken dat de grensoverschrijdende samenwerking tussen MIRG-teams uit Nederland, België, Frankrijk en Engeland wordt uitgebreid. De Maritime Incident Response Groups zijn gespecialiseerd in scheepsbranden, incidenten met gevaarlijke stoffen en andere rampen op zee.

De komende tijd wordt onderzocht of er ook een vorm van samenwerking is op te zetten tussen gespecialiseerde medische teams voor maritieme calamiteiten. De MIRG’s gaan ook hun kennis delen met andere korpsen langs de kust.

Veiligheidsregio Zeeland

De deelnemende Maritime Incident Response Groups zijn afkomstig van Veiligheidsregio Zeeland en brandweerkorpsen uit Antwerpen/Beveren/Gent, Pas de Calais en Kent. Ze werken al vier jaar samen in een door de Europese Unie gesubsidieerd project. De aanleiding was de ramp met de Costa Condordia bij Italië.

Daarop werd project MIRG-EU opgezet. Dat stond in het teken van het opstellen van een gezamenlijk handboek en afspraken over protocollen, opleidingen en apparatuur. Dat was nodig om de vier MIRG-teams goed te laten samenwerken.

Om dat in praktijk te brengen volgde project MIRG-EX. Dat werd 23 november in Brugge afgesloten. In oktober bewees een tweedaagse oefening op zee en in de haven van Zeebrugge dat de samenwerking loont. Bij de grootschalige oefening, onder meer met een gefingeerde brand op een veerboot, waren 500 mensen betrokken. Ook regionale overheden, andere hulpdiensten, havenbeheerders en de Belgische Kustwacht werkten eraan mee.Mail de redactie


Gerelateerde artikelen:

Instagram