Nieuws TV-programma onderzoekt: hoe ziek is de spoedzorg?

TV-programma onderzoekt: hoe ziek is de spoedzorg?

Gepubliceerd op: 29 juni 2016

Kan de spoedeisende hulp de vraag nog wel aan? Waardoor weigeren ziekenhuizen steeds vaker ambulances met patiënten? En wat zijn de gevolgen? Die vragen stellen de makers van tv-programma De Monitor. Voor een onderzoek naar de spoedzorg in Nederland zoeken ze patiënten en hulpverleners die hun ervaring of mening willen delen.

Aanleiding voor De Monitor (een KRO/NCRV-programma) was een brandbrief die samenwerkende artsen uit Noord-Holland en Flevoland afgelopen mei publiceerden. Steeds vaker sluiten ziekenhuizen in hun regio tijdelijk de afdelingen spoedeisende hulp (SEH) omdat het er te druk is. Ambulances moeten dan uitwijken naar een ander ziekenhuis.

Sluiten

Volgens de website van De Monitor zou het probleem zich vooral in de Randstad voordoen. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen maakte onlangs de resultaten bekend van een landelijke enquête. Daaruit blijkt dat een meerderheid van de ziekenhuizen de sterk toegenomen drukte herkent. Ongeveer een derde van de ondervraagde ziekenhuizen moet op z’n minst wekelijks hun SEH-afdeling sluiten omdat er te veel patiënten zijn.
De televisiemakers hebben inmiddels meerdere reacties ontvangen over te lange wachttijden in spoedeisende situaties en de risico’s die daardoor ontstaan voor patiënten. Mensen geven aan dat 24-uurszorg in hun regio verdwijnt en huisartsenposten hun deuren sluiten. Ook hulpverleners vertellen over de problemen die ze in de praktijk de toegenomen druk op de spoedzorg.

Oproep

De Monitor roept artsen, verpleegkundigen en ambulancepersoneel op hun ervaringen en inzichten te delen. Ook mensen die bestuurlijk betrokken zijn bij het onderwerp – bijvoorbeeld bij een ziekenhuis, gemeente of veiligheidsregio – kunnen hun mening geven.
Mail dan naar demonitor@kro-ncrv.nlMail de redactie


Instagram