Nieuws Van der Steur: verkeershandhaving moet beter en scherper

Van der Steur: verkeershandhaving moet beter en scherper

Gepubliceerd op: 20 februari 2016

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie werkt aan een verbetering en aanscherping van de verkeershandhaving. De minister concludeert dat het beleid nog niet altijd adequaat wordt uitgevoerd en dat een inhaalslag nodig is. Dit geldt in het bijzonder voor de aanpak van alcoholfeiten. 'Nederland behoort al jaren tot de meest verkeersveilige landen en het kabinet doet er alles aan om dat zo te houden', aldus Van der Steur in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister wil onder meer de handhaving versterken bij automobilisten die een ontzegging van de rijbevoegdheid hebben gekregen of van wie het rijbewijs ongeldig is geworden wegens het plegen van ernstige verkeersdelicten, zoals rijden onder invloed. Zo wordt onderzocht of net zoals bij onverzekerd rijden en bij de keuringsplicht (APK) een systeem van registervergelijking mogelijk is, zodat structureel gecontroleerd kan worden of ongeldige rijbewijzen wel zijn ingeleverd. Doel is om streng te kunnen handhaven.

Verder stelt het Openbaar Ministerie (OM) andere landelijke prioriteiten in de verkeershandhaving. Hierdoor komt er meer aandacht voor afleiding in het verkeer, zoals bellen en social media-gebruik achter het stuur, en voor veelplegers in het verkeer. Snelheidsovertredingen, het rijden door roodlicht en het rijden onder invloed blijven landelijke prioriteiten. In 2016 wordt ook onderzocht of straffen nog passend zijn, zoals die nu worden opgelegd in ernstige verkeerszaken. Hierbij gaat het onder meer om het veroorzaken van een ernstig verkeerongeval, het doorrijden na een ongeval, rijden onder invloed en het rijden tijdens een ontzegging van de rijbevoegdheid.

Aanpak alcoholfeiten

Het alcoholslotprogramma kan na uitspraken van de Hoge Raad en de Raad van State niet meer in het bestuursrecht worden opgelegd. Uit onderzoek blijkt dat het alcoholslotprogramma in het strafrecht minder snel zal worden opgelegd. Naast de bestaande instrumenten om het rijden onder invloed aan te pakken, biedt het alcoholslot dan nog weinig meerwaarde. Dat het alcoholslot-programma niet meer wordt opgelegd, betekent niet dat er niet wordt gestraft. De verwachting is dat zonder alcoholslot eerder een langere en/of onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid wordt opgelegd. Daarnaast wordt een Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer of een onderzoek alcohol opgelegd.

Uit een evaluatie in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten blijkt dat er knelpunten in de uitvoering zijn. Het OM werkt op dit moment aan een verbeterplan. De verbetermaatregelen komen aan de orde in een ketenoverleg met daarin het OM, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Dienst Wegverkeer (RDW), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de politie.

Verder worden sinds 1 februari 2016 waarschuwingsbrieven gestuurd aan bestuurders die onherroepelijk veroordeeld zijn voor het rijden onder invloed van alcohol en daarmee een eerste strafpunt volgens de recidiveregeling hebben behaald. Ze worden erop gewezen dat wanneer ze binnen vijf jaar opnieuw onder invloed van alcohol rijden (met een alcoholpromillage van meer dan 1,3) hun rijbewijs van rechtswege ongeldig wordt op het moment dat ze voor de tweede keer onherroepelijk worden veroordeeld. Dit onder het motto van 'twee keer geel is rood'.

Recidivisten harder aanpakken

Minister Van der Steur acht het van groot belang dat recidivisten of personen die ernstige verkeersdelicten plegen streng worden aangepakt. Daarom wil de minister verder de mogelijkheden onderzoeken van een systeem waarbij de straf op een overtreding steeds hoger wordt naarmate een bestuurder vaker in de fout gaat, oftewel een meer progressief boetestelsel. In dat kader heeft minister Van der Steur het WODC gevraagd te onderzoeken welk effect van een progressief stelsel op de verkeersveiligheid kan worden verwacht.Mail de redactie


Instagram