Nieuws Shutterstock Brandweer wil satellieten inzetten voor metingen gevaarlijke stoffen

Brandweer wil satellieten inzetten voor metingen gevaarlijke stoffen

Gepubliceerd op: 20 december 2016

Satellieten kunnen veel meer dan nu worden ingezet ter ondersteuning van hulpdiensten. De Nederlandse brandweer is zeer actief in het zoeken naar nuttige toepassingen. Vorige maand werd al bekend dat men kijkt of satellietgegevens van nut kunnen zijn bij de bestrijding van natuurbranden. Nu blijkt er ook een onderzoek te lopen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen in de lucht te bepalen bij een incident. De brandweer wil snel over meetgegevens kunnen beschikken bij een brand, lekkage of ander incident om adequaat in te grijpen en om eventuele maatschappelijke onrust te voorkomen.

De brandweer neemt al een jaar deel aan een onderzoek van de TU Delft naar de inzetbaarheid van satellieten om de emissie van gevaarlijke stoffen vast te stellen. De studie is ingebracht in het satelliettoepassingsprogramma van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

In het onderzoek draait het om de vraag of satellieten inzichtelijk kunnen maken wat de aard en de omvang is van bijvoorbeeld een gifwolk. Het idee is dat ze kunnen helpen bij het nauwkeurig bepalen waar de wolk zich bevindt, hoe de wolk zich verspreidt en wat de samenstelling is van de gevaarlijke stoffen erin.

Ook andere overheidsdiensten zijn geïnteresseerd in mogelijke toepassing van deze data; om sneller besluiten te kunnen nemen bij een groot incident met gevaarlijke stoffen. Over eventuele evacuatie van omwonenden bijvoorbeeld. Inmiddels is er ook vanuit de Verenigde Staten belangstelling voor de Nederlandse onderzoeken. Onder andere van het Departement van Binnenlandse Veiligheid.Mail de redactie


Gerelateerde artikelen:

Instagram